Op dinsdag 11 februari zijn wij weer van de partij met het project oudercare op een informatiemarkt van de Gemeente Haarlem. Deze vindt plaats in het Centrum van Haarlem in gebouw Hart in het Rozenprieel. De informatiemarkt is bedoeld voor de bewoners van Europawijk en Boerhaavewijk in schalkwijk. Organisaties die betrokken zijn bij de zorg en organisatie in deze wijken zijn daarbij aanwezig. Het gaat om voorlichting op maatschappelijk gebied, wonen en welzijn. Voor het project oudercare een mooie gelegenheid om te laten zien wat massage kan doen voor ouderen, die eenzaam zijn, zichzelf isoleren of met dementie te maken hebben. De markt is open van 13.30 – 16.00 uur.